Een frisse hondenkijk op dementie

Leidraad, een frisse hondenkijk op dementie

Leidraad heeft de missie om de mentale weerbaarheid van personen met dementie te verhogen. De diagnose tot dementie geeft immers intens verdriet aan iedereen die betrokken is. Dat verdriet is erg zwaar om dragen en zorgt voor veel momenten van stress en rouw.

Samen met mijn honden Stany en Babou ondersteunen wij iemand met dementie op een ongedwongen manier. Even de dagelijkse zorgen vergeten is mijn motto. In momenten waar iemand heel veel verliezen te dragen heeft, is het erg belangrijk om op tijd en stond de batterijen op te kunnen laden!

Stany en Babou zullen op een veilige manier de afleider, verleider en begeleider zijn voor de persoon met dementie. De momenten samen zijn op zulke wijze opgebouwd dat niemand in de fout kan gaan en spelen in op interesses van de persoon met dementie.

Het nut van politiehonden, blindengeleide honden én assistentiehonden is reeds uitgebreid bewezen en gekend. Met Leidraad tonen Stany, Babou en ik aan dat een hond ook voor iemand met dementie erg belangrijk is.

Ik nodig u uit om met ons kennis te maken op de volgende pagina’s. Wanneer u een persoonlijke contact met Leidraad wenst, kan u rechtstreeks via de contactpagina uw gegevens nalaten. Wij zullen u dan snel contacteren.

  • Individuele – of groepssessies met Stany en Babou
  • Momenten van ontspanning
  • Affectie, beweging, sociale interactie
  • Voor elk stadium van dementie 

Bezoek ons op facebook